Skip to content Skip to footer

Ne e kryejmë edhe rregullimin e dokumentacioneve të duhura për dërgimin e të ndjerit brenda 24 Orëve në vendin e duhur.

Një agjensi me përvojë shumë vjeçare për transportin e kufomave.

— Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë…” —

Telefon: +49 151 52507256 WhatsApp: +49 151 52507256